daFiskekort enFishing licenses deAngelzulassungen
Regler
Generelt
Følgende regler er fastsat af Din Sportsfiskerforening, og omhandler brugen af den elektroniske fangstrapport. Medlemmer, der bruger den elektroniske fangstrapport, SKAL til enhver tid overholde disse regler. Misbrug af systemet, eller overtrædelse af reglerne, kan i yderste konsekvens medføre sletning og udelukkelse.

Registrering
Når du registrerer dig, skal du oplyse alle informationer, du bliver bedt om. Du skal oplyse en gyldig email-adresse, da denne blandt andet vil blive brugt, hvis du skulle komme til at glemme dit kodeord samt fremsendelse af sæson-bekræftelser, nyhedsbreve mv. Du forpligter dig til selv at holde dine medlemsinformationer opdaterede, så disse altid er aktuelle, og så der altid er tilknyttet en gyldig email-adresse til.

Brugere, der har ukorrekte oplysninger, eller som ikke har tilknyttet en gyldig email-adresse, vil blive slettet uden varsel.

Alle personoplysninger behandles fortroligt, og benyttes kun af Din Sportsfiskerforening i det omfang, det er nødvendigt. Oplysningerne vidregives aldrig til 3. part!

Sletning
Af administrative årsager er det ikke muligt, at slette sig selv som bruger af systemet, så hvis du ikke længere ønsker at bruge den elektroniske fangstrapport til at indberette dine fangster, skal du rette henvendelse til din bestyrelse, og bede om at blive slettet. Herefter skal du, fra den dag du bliver slettet, indberette dine fangster pr. brevpost. Fangster der allerede er indberettet elektronisk for sæsonen, skal ikke indberettes igen pr. brevpost.

Sæson-bekræftelse
Din Sportsfiskerforening vil i starten af hver ny sæson udsende en email, hvor brugerne af den elektroniske fangstrapport vil blive bedt om at bekræfte, at de fortsat ønsker at bruge den elektroniske fangstrapport. Efter modtagelse af denne mail har man en tidsfrist, der er angivet i mailen, til at bekræfte, om man vil bruge systemet eller ej. Hvis man ikke reagerer på mailen inden fristen udløber, bliver man automatisk slettet som bruger af den elektroniske fangstrapport.

Nyhedsbreve
Når du er tilmeldt den elektroniske fangstrapport, så accepterer du, at Din Sportsfiskerforening må sende nyhedbreve til dig, der indeholder vigtig information om medlemsblade mv.

Fangstrapporter
Når du er registreret bruger af den elektroniske fangstrapport, forpligter du dig til at indgive dine fangstrapporter elektronisk. Din Sportsfiskerforening ser helst, at dette gøres løbende, så alle har adgang til aktuelle statistikker. Online indberetning skal ske senest d. 31. december for den indeværende sæson. Hvis du for en sæson ikke har oprettet nogen fangstrapporter, går foreningen ud fra, at du desværre ikke har fanget noget.

Det betragtes som et alvorligt brud på reglerne, hvis man opretter rapporter, der er usande, eller hvis man rapporterer fangster, man ikke har haft. Oprettelsen af usande fangstrapporter kan medføre øjeblikkelig sletning og udelukkelse fra den elektroniske fangstrapport!

Omgangstone
Da du enkelte steder frit kan skrive tekst, forlanges det, at du gør dette på et acceptabelt niveau. Du skal opføre dig pænt, og ikke skrive ubehageligheder der kan opfattes som værende krænkende for andre brugere. Du skal, naturligvis, til enhver tid overholde gældende lovgivning.

Opdateringer
Din Sportsfiskerforening forbeholder sig retten til at ændre disse regler uden varsel. Du er derfor selv forpligtet til at holde dig opdateret med indholdet af reglerne.

Knæk og bræk!
Din Sportsfiskerforening

Reglerne blev sidst ændret den 7. marts 2013 klokken 12.47
Dette website benytter cookies! Læse mere om cookies og privatliv på FRap.DK